PENGENALAN NOMBOR


MEMBUNDARKAN NOMBOR

                        Puluh yang terdekat                    Ratus yang terdekat
                       
                        18           20                                   124                100 
                        13           10                                   270                300 
                        42           40                                   521                500
                        86           90                                   680                600

                       Ribu yang terdekat                      Puluh ribu yang terdekat

                        5396      5000                               13 450        10 000
                        8654      9000                               25 564        30 000
                       1420       1000                               43 250        40 000
                       7534       8000                               97 930      100 000

Ratus ribu yang terdekat

346 543                 300 000
440 600                 400 000
590 400                 600 000
655 740                 700 000

           Formula      : > 5 atau = 5, + 1 kepada digit  pada nilai tempat
                   yang hendak dibundarkan  dan  gantikan semua
                   digit  di sebelah kanannya dengan  0.

                           Formula      : < 5, kekalkan digit pada nilai  tempat yang hendak
                   dibundarkan dan  gantikan semua  digit  di
                   sebelah kanannya dengan  0.

No comments:

Post a Comment